Παλαιά Διαθήκη

Ψυχωφελή

Προφήτης Ηλίας ο μέγιστος των Προφητών

Ο Προφήτης Ηλίας ο μέγιστος των Προφητών! …Ο προφήτης παρελήφθη ζωντανός από το άρμα. Με εντολή του Θεού όρισε διάδοχό…

Περισσότερα »
Back to top button