ΠαναγίαΠροσευχές

Αγίου Νεκταρίου προσευχή στην Παναγία

Ἀντίληψιν ἑτέραν πλήν Σου, Θεονυμφε, οὐκ ἔχω ἐν τῷ κόσμω, οὐδέ παράκλησιν, διό προσπίπτων κράζω...

Αγίου Νεκταρίου προσευχή στην Παναγία για βοήθεια. Η Μητέρα μας Παναγία μας προστατεύει κάθε στιγμή. Όταν με πίστη ζητήσουμε την βοήθεια Της τότε την λαμβάνουμε κιόλας… Ας κάνουμε εγκάρδια προσευχή προς την Μητέρα μας Παναγία να μας φυλάει από κάθε ασθένεια και ας αφεθούμε στις μεσιτείες Της…

Αγίου Νεκταρίου προσευχή στην Παναγία

Υπεραγία Θεοτόκε, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξοτέρα των Σεραφίμ, πρόσδεξε την δέησιν του αμαρτωλού δούλου σου…

Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα,
Ἄχραντε Θεοτόκε,
Παρθένε, μήτηρ, ἄνασσα,
Πανένδροσε τέ πόκε.

Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν,
ἀκτίνων λαμπροτέρα,
χαρά παρθενικῶν χορῶν,
ἀγγέλων ὑπερτέρα.

Προστάτης τῶν ἁμαρτωλῶν,
λιμήν χαιμαζομένων,
ρύστις πασχόντων, ἀσθενῶν,
ἐλπίς ἀπελπισμένων.

Θερμῶς ἐπικαλοῦμαι Σέ,
Ναέ ἠγιασμένε,
Μεσίτριαν αἰροῦμαι Σέ,
ρύσαι μέ, ὤ Παρθένε.

Ἀντίληψιν ἑτέραν πλήν Σου, Θεονυμφε,
οὐκ ἔχω ἐν τῷ κόσμω, οὐδέ παράκλησιν,
διό προσπίπτων κράζω, Σύ μοί βοήθησον,
μή μέ ἐγκαταλείπεις, ἁγνή τόν δοῦλον Σου.

Τήν κάκωσιν τῆς ψυχῆς μου ἴασαι, δέομαι,
γαλήνην δώρησαι μοί τοῦ σωτηρίου Σου,
ζωῆς τέ εὐφροσύνου μέ καταξίωσον
καί πύλας αἰωνίου ζωῆς διανοιξον.

Διαβάστε Επίσης

Ἐλύτρωσας, Παρθένε, πάσης κακώσεως,
κινδύνων τέ παντοίων καί περιστάσεων,
καί θλίψεων, καί νόσων, συκοφαντίας τέ
τούς δούλους Σου τούς πίστει Σέ μεγαλύνοντας.

Ἡ πάγχρυσος πύλη ἡ ἀδιόδευτος
ἀποκλεισον τάς πύλας τῆς ματαιότητος,
δί’ ὧν ὑπεισέδη, Κόρη, ὁ θάνατος
τῆς ἁμαρτίας, κρίμα, πόνος καί ὄλεθρος.

Παναγία μου προστάτεψε μας τους αμαρτωλούς…

Η Μητέρα μας Παναγία μας βοηθάει και μας συμπαραστέκεται κάθε στιγμή αρκεί να Της το ζητήσουμε ταπεινά και με αγάπη. Η Παναγία είναι η καταφυγή στα μικρά ή μεγάλα μας προβλήματα. Στα αδιέξοδα, στην απελπισία, στο άγχος ή στο φόβο. Παναγία βοήθησε με σε παρακαλώ τούτη τη δύσκολη στιγμή. Παναγία βοήθεια αναφωνούμε και περιμένουμε με υπομονή…

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΔΩ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Back to top button