Γέροντες και Διδαχές

Ο Θεός θα τον υπερασπισθεί

Όταν ένας άνθρωπος κάνει το καλό με αγνές προθέσεις...

Γέροντας Αρσένιος Μπόκα: Όταν ένας άνθρωπος κάνει το καλό με αγνές προθέσεις, ο Θεός θα τον υπερασπισθεί.

Ο άνθρωπος δεν μπορεί ν᾿ αναπαυθεί στην μακαριότητα τής εκστάσεως, εάν δεν νικήσει τις εσωτερικές του αντιφάσεις και αδυναμίες, τούς κακούς δελεασμούς· εάν δεν ενωθεί και σταθεροποιήσει την ύπαρξή του στο ν᾿ αγαπά μόνο το αγαθόν.

Αλλά αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά μόνο με την μακροχρόνια άσκηση, με την σύγκληση των έργων προς το καλό, με την ακλόνητη συνήθεια για την επιτέλεση τού καλού.

Διότι η απλή σκέψις για το καλό και ακόμη η θέλησις για το καλό, χωρίς την σταθερή συνήθεια – και αυτό γίνεται σταδιακά με τον χρόνο – όχι μόνον είναι μακριά από την πραγματοποίησι αυτής τής αρμονίας, ενοποιήσεως και πνευματικής ασφαλείας, αλλά, αντιθέτως, διεγείρει την ροπή των κακών επιθυμιών.

Ένας άνθρωπος πού παραμένει μόνο στην θεωρία, ας γνωρίζει ότι είναι ένας άνθρωπος αδύνατος, αιχμαλωτισμένος από τις εσωτερικές αντιδράσεις του, προοδεύοντας μόνο στους συλλογισμούς, οι οποίοι ουδέποτε φθάνουν στο έργο.

Μόλις ένα έργο στηριχθεί σε μία απόφαση πού ανέβηκε στην πλάστιγγα των ταλαντεύσεων, μετά από πολλές επαναλήψεις, επιφέρει ένα οριστικό κέρδος σαν καρπό αγαθών συγκλίσεων. Οπότε όχι ματαίως ετυμολογικά η αρετή σημαίνει ανδρεία.

Με αγνές προθέσεις, ο Θεός θα τον υπερασπισθεί.

Ο Ιησούς θέλει το καλό έργο να πηγάζει φυσιολογικά από μία καλή φύσι, πού να είναι ανιδιοτελής, όπως αναπτύσσεται ο κόκκος τού σίτου και όπως πηγάζει το νερό από τον βράχο, χωρίς να επηρεάζεται από την καλοσύνη των ανθρώπων. Τα έργα κράζουν δυνατά και αποφασιστικά από ψηλά. Να τα έχουμε σαν δώρα και όχι σαν κατάρα. Ιδού η προϋπόθεσις τού τελικού σκοπού: «μία ποίμνη, ένας ποιμένας».

Μέγας καθοδηγός ψυχών – Απάνθισμα σοφών πνευματικών λόγων
Μακαριστού Γέροντος Αρσενίου Μπόκα Ρουμάνου Ιερομονάχου (†1910-1989)

Διαβάστε Επίσης

Μοναδικά Προσευχητάρια για ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ και κάθε περίσταση

ΠΡΟΣΕΥΧΗ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Back to top button