Ψυχωφελή

Ο Θεός μιλάει πολύ καθαρά

«Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω»

Ο Θεός μιλάει πολύ καθαρά, με τρόπο σαφή και πολύ κατανοητό. Έτσι μπορούμε να ακούμε την φωνή Του σε κάθε τόπο και χρόνο και περίσταση.

Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου. Εάν δε μη ακούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, ίνα επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών σταθή παν ρήμα. Εάν δε παρακούση αυτών, είπε τη εκκλησία· εάν δε και της Εκκλησίας παρακούση, έστω σοι ώσπερ ο εθνικός και ο τελώνης. (Εάν φταίξει σε σένα ο αδελφός σου, πήγαινε και υπέδειξέ του το σφάλμα του ιδιαιτέρως· εάν ακούσει την υπόδειξή σου και μετανοήσει για το σφάλμα του, κέρδησες τον αδελφόν σου για τον Θεό και για σένα τον ίδιο. Εάν όμως δεν σε ακούσει, τότε πάρε μαζί σου ένα ακόμη ή δύο και κάνε του παρατήρηση, ώστε να στηριχτεί και κατοχυρωθεί έτσι η αλήθεια πάνω στην βεβαίωση δύο ή τριών μαρτύρων. Εάν όμως παρακούσει και στις συμβουλές αυτών, πες το γεγονός στην Εκκλησία. Εάν όμως δεν σεβαστεί και παρακούσει την Εκκλησία, ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης και ο αμετανόητος τελώνης, οι οποίοι δεν ανήκουν στην Εκκλησία) (ΚατάΜατθαίον 18,15-17)

Ώτα έχοντες ουκ ακούετε; (Ενώ έχετε αυτιά δεν ακούτε;) (ΚατάΜάρκον 8,18)

Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω. (Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά, για να ακούει την αλήθεια του Θεού, ας ακούει αυτά που εγώ διδάσκω) (ΚατάΛουκάν 8,8)

Ο έχων ους ακουσάτω τί το Πνεύμα λέγει ταις Εκκλησίαις. (Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα το Άγιο στις Εκκλησίες) (Αποκάλυψη 3,22)

Ο Θεός μιλάει πολύ καθαρά, με τρόπο σαφή και πολύ κατανοητό.

Έτσι μπορούμε να ακούμε την φωνή Του σε κάθε τόπο και χρόνο και περίσταση. Φτάνει μόνο να έχουμε αυτιά για να ακούνε. (Άγιος Ιννοκέντιος Μόσχας)

Μην πιστεύεις ό,τι ακούς. Η αλήθεια είναι πράγμα ακριβό και δεν βρίσκεται στου καθένα τον λόγο. Όπως ζει, έτσι και ομιλεί κάθε άνθρωπος. (Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής)

Για να ακούσει πιο αξιόπιστα την φωνή του Κυρίου μέσα του ο άνθρωπος, πρέπει να αποβάλλει το δικό του θέλημα και να είναι έτοιμος για κάθε θυσία σαν τον Αβραάμ ή καλύτερα, όπως παραγγέλλει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με το παράδειγμα του ιδίου του Χριστού, που έγινε υπάκουος στον Πατέρα μέχρι θανάτου. (Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ)

Διαβάστε Επίσης

Κρεμαστά αυτοκινήτου

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με το σημείο του Σταυρού σφραγίζουμε το σώμα μας, τα σπίτια μας, το αυτοκίνητο μας, τα πράγματά μας, τους χώρους της εργασίας μας, τα πάντα.

ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Back to top button