xristianos.gr

Όροι Χρήσης


Γενικοί Όροι Χρήσης (Γ.Ο.Χ.) της ιστοσελίδας «xristianos.gr»


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα «xristianos.gr».


Δημιουργήσαμε την παρούσα ιστοσελίδα, την οποία προσπαθούμε συνεχώς να εμπλουτίζουμε και να εξελίσσουμε, θέλοντας να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που προσφέρει το Ίντερνετ στον τομέα της ενημέρωσης, της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας. Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του «xristianos.gr» και να ενημερωθείτε για την πληθώρα υπηρεσιών, σελίδων, πηγών και εργαλείων επικοινωνίας που παρέχει δωρεάν στους επισκέπτες/ μέλη/ αναγνώστες του (εφ’ εξής «χρήστες»), προσφέροντας τη δυνατότητα για ψυχαγωγία, ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων μέσω του φόρουμ ή και προσωπικών μηνυμάτων με άλλους χρήστες καθώς και ανάρτηση δημοσιεύσεων.


Προτού συνεχίσετε την περιήγηση σας όμως βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και έχετε αποδεχθεί τους ακόλουθους όρους χρήσης, καθώς είναι δεσμευτικοί για τους χρήστες της ιστοσελίδας και έχουν ισχύ ιδιωτικού συμφωνητικού για κάθε νόμιμη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των υπηρεσιών του «xristianos.gr».


Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση!1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Tο σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (υλικό, πληροφορίες, γραφικά, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, λογισμικά) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του «xristianos.gr» και προστατεύεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση, δύναται το περιεχόμενο της παρούσας, να αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτου, σε περίπτωση ανάρτησης υλικού, άρθρων, κειμένων, εικόνων κλπ. που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, οπότε φροντίζουμε πάντοτε να παραθέτουμε την πηγή. Επομένως, το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αποθήκευσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς έγγραφη άδεια του «xristianos.gr». Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής από την παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.


Ομοίως, λογότυπα, σχέδια, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που τυχόν περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στον «xristianos.gr», εκτός ρητών εξαιρέσεων (δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων) και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο ή αποθήκευσης. Εξαιρείται και στην παρούσα περίπτωση, η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον κόμβο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «XRISTIANOS.GR»


Ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του «xristianos.gr» κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/ υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο «xristianos.gr» δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων ή υπηρεσιών.


Ο «xristianos.gr», υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και ζημίας που προκύπτει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των προσφερόμενων υπηρεσιών.


Παρά το γεγονός ότι ο «xristianos.gr», καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου του περιεχομένου του ώστε να διασφαλίσει την ορθότητα του, δεδομένου του όγκου των πληροφοριών του διαδικτύου, δεν παρέχει καμία εγγύηση στους χρήστες του για την εγκυρότητα, την πληρότητα και την καταλληλότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και οι χρήστες του «xristianos.gr» αναλαμβάνουν την πλοήγηση με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.


Ο «xristianos.gr», αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός του τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες, δεν μπορεί να εγγυηθεί λόγω της φύσης του διαδικτύου, ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς ιούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον Η/Υ του επισκέπτη της ιστοσελίδας του. Ο κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ότι ο Υπολογιστής του διαθέτει κατάλληλο λογισμικό Αntivirus που θα τον προσταστατεύει από ιούς και spyware κατά την περιήγηση στο internet και την ανταλλαγή αρχείων. Επιπλέον, ο «xristianos.gr» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες του καθώς και οι υπηρεσίες του, θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα, ούτε εγγυάται τη συνεχή ή/ και χωρίς επιβλαβή στοιχεία όπως «ιούς», λειτουργία του εξυπηρετητή "server" μέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες του. Επομένως, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος.


Διευκρινίζεται ότι ο «xristianos.gr» συνεργάζεται με άλλους δικτυακούς τόπους για την εξασφάλιση και περαιτέρω παροχή στους χρήστες του εξειδικευμένου περιεχομένου, το οποίο εμφανίζεται σε διάφορες σελίδες ενοτήτων και υπηρεσιών αυτούσιο, όπως ακριβώς λαμβάνεται από τον παροχέα χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού που δημοσιεύεται στις σελίδες του «xristianos.gr» καθώς και η απαλλαγμένη από «ιούς» ή αδιάκοπη παροχή των υπηρεσιών των συνεργαζόμενων διαδικτυακών τόπων ανήκει αποκλειστικά στους φορείς που το παρέχουν.


3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «XRISTIANOS.GR»


Με την αποστολή υλικού στο «xristianos.gr», αποδέχεσθε ότι παραχωρείτε στους συνδεόμενους με αυτήν και στους εκπροσώπους της πλήρη δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων εργασιών, διανομής, αντιγραφής και έκθεσης του υλικού αυτού προς το κοινό σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ή υφιστάμενη τεχνολογία ή τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον.


Επίσης επιτρέπετε σε κάθε άλλον χρήστη την πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση αυτού. Αναγνωρίζετε και εγγυάστε ότι το υλικό που αποστείλατε σας ανήκει ή έχετε εξασφαλίσει ρητή άδεια του κατόχου, ότι το υλικό που αποστέλλετε είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού που αποστέλλετε δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης της παρούσης ιστοσελίδας, δεν παραβιάζει τους νόμους και τα χρηστά ήθη ούτε προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων προσώπων. Αναλαμβάνετε λοιπόν, την ευθύνη να αποκαταστήσετε οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον «xristianos.gr», στους συνεργάτες της ή σε οποιονδήποτε τρίτο από την ανάρτηση του περιεχομένου αυτού.


Ο «xristianos.gr» δηλώνει ρητά ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα καλύψει καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.


4. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ «XRISTIANOS.GR»


Η ιστοσελίδα του «xristianos.gr» παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση - δημοσίευση περιεχομένου. Όλες όμως οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στην ιστοσελίδα είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του «xristianos.gr».


Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «xristianos.gr» για:


• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, πορνογραφικό, που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, θίγει την τιμή ή την υπόληψη τρίτου κλπ.

• Ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

• Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

• Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/ μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/ και συνεργασία του χρήστη/ μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

• Aλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/ μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του «xristianos.gr».

• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.

• Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του «xristianos.gr» ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.

• H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα PHP/Mysql/HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων του «xristianos.gr».

• Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του «xristianos.gr».

• Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/ μελών αλλά και κάθε ατόμου.


Ο χρήστης του «xristianos.gr» είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί ο «xristianos.gr», οι συνεργάτες του ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας τυχόν διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη συμμόρφωσης του χρήστη με τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.


Σε περίπτωση που πέσει στην υπόληψη του «xristianos.gr» περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή που προσβάλει την προσωπικότητα ή την τιμή τρίτων και εν γένει αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του νόμου και στους παρόντες όρους χρήσης, είναι στην δικαιοδοσία του να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη- μέλους που το ανήρτησε ή/και να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους και την διεκδίκηση αποζημίωσης σε περίπτωση που έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημία.


Επίσης, κάθε χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι περιεχόμενο της παραβιάζει το νόμο, πρέπει να ειδοποιεί τον δικτυακό τόπο του «xristianos.gr», ο οποίος πλέον υποχρεούται να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη που το ανήρτησε.


Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του «xristianos.gr» οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση ο χρήστης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον «xristianos.gr» στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.


5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου και διέπεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα, από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του Ν.3471/2006 για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Επίσης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας «xristianos.gr» διέπεται από τις διατάξεις του αρ. 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το αρ. 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 καθώς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ.


6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Ο «xristianos.gr» διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο «xristianos.gr» διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης για λόγους, επικοινωνίας, οικονομικούς, φορολογικούς και marketing.


Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον «xristianos.gr» προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Ο «xristianos.gr» είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.


Στην περίπτωση που ο «xristianos.gr» χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων του, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου κατά το μέτρο του δυνατού καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την προστασία του απορρήτου.


Το τεχνικό προσωπικό του «xristianos.gr» δεν θεωρείται τρίτος ανεξάρτητα από το είδος σύμβασης που υπάρχει μεταξύ του «xristianos.gr» και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου. Το αυτό ισχύει ακόμη και αν η σύμβαση μεταξύ του «xristianos.gr» και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου είναι προφορική ή σιωπηρή.


Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.


Ο διαδικτυακός τόπος του «xristianos.gr» λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του «xristianos.gr» τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στον διαδικτυακό τόπο του «xristianos.gr» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτόν ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις και υπηρεσίες, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς, φορολογικούς και marketing.


H ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από το «xristianos.gr» ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις και υπηρεσίες ή ιστοσελίδες για αποστολή ενημερωτικών emails (newsletters) για τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις, ειδήσεις και υπηρεσίες. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email (newsletter).


Newsletter

Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters του «xristianos.gr» πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες, καθώς και δελτίων προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών του «xristianos.gr» ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η αποστολή των newsletters και το περιεχόμενο τους, θα καθορίζονται κατά την κρίση του «xristianos.gr», το οποίο δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Ο «xristianos.gr» διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή newsletters οποτεδήποτε. Η εγγραφή του χρήστη για να λαμβάνει τα newsletters δεν δημιουργεί καμιά απολύτως αξίωση του, έναντι του «xristianos.gr», είτε για τη λήψη του είτε για τη μη αποστολή του.

IP Addresses

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στις υπηρεσίες του «xristianos.gr» αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή/και αναγνώριση και αποφυγή κακόβουλων ή/και άνομων πράξεων.


7. COOKIES


Ο «xristianos.gr» μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων (π.χ. newsletters, forum). Πρόκειται για μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του «xristianos.gr», για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Οι χρήστες έχουν την επιλογή να διαμορφώσουν τον web browser τους είτε για να δεχτούν είτε να απορρίψουν τα cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του «xristianos.gr» δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές.


8. «ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES


Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει links, hyperlinks ή διαφημιστικά banners προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον «xristianos.gr» αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο «xristianos.gr» για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απ’ ευθείας στους ιδιοκτήτες των αντίστοιχων ιστοχώρων, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο χρήστης με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία επιλέγει αν θα περιηγηθεί ή όχι στις σελίδες των διαδικτυακών τόπων στις οποίες ενδέχεται ο «xristianos.gr» να παραπέμπει.


9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων.


Οι ανωτέρω όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί για τους επισκέπτες/ χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας γι’ αυτό σε περίπτωση που διαφωνείτε παρακαλούμε να διακόψετε την περιήγηση/ χρήση του «xristianos.gr».


Είναι πιθανόν να μεταβάλλουμε τους όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή και θα επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε για αυτό με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο, όμως θα ήταν συνετό εκ μέρους σας να ξαναδιαβάζετε τακτικά την παρούσα σελίδα καθώς η συνέχιση χρήσης του «xristianos.gr» μετά τις εκάστοτε αλλαγές σημαίνει σιωπηρή αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης από τους οποίους εξακολουθείτε να δεσμεύεστε.


Για οποιαδήποτε απορία ή δυσκολία κατανόησης των παρόντων όρων χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διαχειριστική ομάδα του «xristianos.gr», η οποία θα φροντίσει να σας απαντήσει άμεσα!


Ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας!