Θυμίαμα

Ψυχωφελή

Τι είναι και τι συμβολίζει το Θυμίαμα;

Τι είναι και τι συμβολίζει το Θυμίαμα. Το λατρευτικό αυτό μέσο δημιουργεί κατανυκτικό κλίμα προσευχής και ελκύει την αγιαστική χάρη…

Περισσότερα »
Ψυχωφελή

Πότε θυμιάζουμε στο σπίτι και γιατί;

Πότε θυμιάζουμε στο σπίτι και γιατί; Εδώ και δύο χιλιετίες με την επικράτηση του Χριστιανισμού, ως θυμίαμα για την προσευχή…

Περισσότερα »
Back to top button