Προσευχή στην Παναγία

Προσευχή στην Παναγία

Προσευχή στην Παναγία Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως Προσευχή στην Παναγία – Αγνή Παρθένε Δέσποινα Ύμνος στην Παναγία Αγνή Παρθένε Δέσποινα Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Ἄχραντε Θεοτόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. Παρθένε Μήτηρ Ἄνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.