Ευχή στην Αγία Τριάδα

Ευχή στην Αγία Τριάδα

Ευχή στην Αγία Τριάδα Προσευχή – Ευχή στην Αγία Τριάδα Δόξα σοι, Παναγία Τριάς, ο Θεός ημών Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ο αει παρορών τας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερον θεάσασθαι… Δόξα σοι, Παναγία Τριάς, ο Θεός…