Θεολογικός Λόγος

Ποιοι βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος;

Η βλασφημία είναι έκφραση μίσους κατά του Θεού

Άγιος Νεκτάριος: Ποιοι βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος; Να βοηθήσετε τους βλάσφημους να μετανοήσουν, να πλησιάσουν στο ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως και να ζητήσουν το έλεος και την συγγνώμη του Αγίου Θεού και να σταματήσουν το βρώμικο αυτό πάθος, διαφορετικά απομακρυνθείτε από κοντά τους, όπως φεύγετε μακριά από μία οχιά, μήπως και διορθωθούν…

Άγιος Νεκτάριος: Ποιοι βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος;

Η βλασφημία είναι έκφραση μίσους κατά του Θεού, είναι αποτέλεσμα βρώμικης καρδιάς και χαρακτηρίζει πονηρή και αχάριστη ψυχή. Ο βλάσφημος εξουσιάζεται από τον πονηρό δαίμονα. Ο βλάσφημος απολαμβάνει τις πλούσιες δωρεές Του και από πάνω Τον βρίζει. Για τους βλάσφημους ο Θεός διατάσσει στην Αγία Γραφή (Λευιτικόν 24,16) να λιθοβολούνται.

Ο βλάσφημος αγανακτεί κατά του Θεού και βγάζει από την πονηρή καρδιά του βλάσφημες εκφράσεις, γεμάτες χολή και ασέβεια! Ο βλάσφημος αγανακτεί και βρίζει τον Θεό δημιουργό, που τον έφερε στη ζωή από το μηδέν! Αγανακτεί και βρίζει Αυτόν, που τον φύλαξε κάτω από τη σκέπη της Χάριτός Του, για να μην χαθεί η ύπαρξή του! Βλασφημεί τον χορηγό όλων των αγαθών, Αυτόν που γεμίζει τους ανθρώπους από αγάπη και φιλανθρωπία. Βρίζει τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό, που προσφέρει πλούσιες τις δωρεές Του ακόμη και στον βλάσφημο. Βρίζει Αυτόν που γεμίζει με καλοσύνη όλο τον κόσμο. Βρίζει Αυτόν που συγκρατεί όλο το σύμπαν πάνω στο μηδέν. Βρίζει Αυτόν, που όλη η δημιουργία, η ορατή και η αόρατη, Τον σέβεται, Αυτόν που όλη η κτίση δοξολογεί…

Να βοηθήσετε τους βλάσφημους να μετανοήσουν, να πλησιάσουν στο ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως και να ζητήσουν το έλεος και την συγγνώμη του Αγίου Θεού και να σταματήσουν το βρώμικο αυτό πάθος, διαφορετικά απομακρυνθείτε από κοντά τους, όπως φεύγετε μακριά από μία οχιά, μήπως και διορθωθούν…

Ποιοι βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος;

α) Όσοι αρνούνται τη Χάρη του Θεού, την Θεία ευσπλαχνία, τη φιλανθρωπία και την Πρόνοια του Θεού β) Όσοι περιφρονούν τον Θείο νόμο γ) Όσοι αρνούνται τις ενέργειες τού Άγιου Πνεύματος και αποδίδουν αυτές σε άλλες δυνάμεις (στις δυνάμεις του σκότους, στον πονηρό) δ) Όσοι αρνούνται τις δωρεές και τους καρπούς τού Αγίου Πνεύματος. Οι Φαρισαίοι βλασφημούσαν κατά τού Άγιου Πνεύματος όταν έλεγαν ότι: «Ούτος ουκ εκβάλλει τά δαιμόνια ειμή εν τω Βεελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων» (Ματθ. 12,24), δηλαδή: «Οι Φαρισαίοι, στα θαύματα του Χριστού είπαν: Αυτός δεν βγάζει τα δαιμόνια, παρά με την βοήθεια και τη δύναμη του Βελζεβούλ, του σατανά, που είναι ο άρχοντας των δαιμονίων»

ε) Όσοι έχουν περισσή πεποίθηση στην ευσπλαχνία (μόνο) του Θεού και αρνούνται τη δικαιοσύνη Του στ) Όσοι δεν έχουν καμιά ελπίδα στον Θεό (δηλαδή, όσοι έπαψαν να ελπίζουν στον Θεό και απελπίστηκαν) ζ) Όσοι αθετούν την πίστη στον Υιό του Θεού, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό η) Όσοι πολεμούν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη θ) Οι κακόδοξοι πού καταδιώκουν την Εκκλησία. (αιρετικοί) ι) Οι απεγνωσμένοι (δηλαδή, όσοι κυριεύτηκαν τελείως από την απελπισία και αρνούνται την παντοδυναμία, τη φιλανθρωπία, την αγαθότητα και την Πρόνοια τού Θεού).

Οι Χριστιανοί οφείλουν να απέχουν από την συναναστροφή με τους βλάσφημους. Αν κάνουν έτσι, ίσως οι βλάσφημοι δουν την εγκατάλειψή τους και διορθωθούν.

Διαβάστε Επίσης
Μοναδική χρυσοκέντητη εικόνα του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού με μεταλλικές λεπτομέρειες.

Δείτε την μοναδική εικόνα εδώ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Back to top button