Γέροντες και Διδαχές

Ο διάβολος δεν έχει εξουσία πάνω μας αν εμείς δεν θέλουμε

Ἐπίσης δὲν μπορεῖ νὰ κάνη τίποτε στὸν ἄνθρωπο, ἂν δὲν τὸ παραχωρήση ὁ Θεός, ἂν δὲν τὸ ἐπιτρέψη ὅ Θεός...

Ο διάβολος δεν έχει εξουσία πάνω μας αν εμείς δεν θέλουμε! …Καθετί, λοιπόν, το οποίο κάνει ο διάβολος στους ανθρώπους, το κάνει κατόπιν παραχωρήσεως του Θεού. Είτε είναι αρρώστια αυτό, είτε είναι συκοφαντία είτε είναι διωγμός, είτε οτιδήποτε άλλο…

Ο διάβολος δεν έχει εξουσία πάνω μας αν εμείς δεν θέλουμε

Ὁ διάβολος δὲν ἔχει ἐξουσία πάνω μας, ἂν ἐμεῖς δὲν θέλουμε· ἂν ἐμεῖς δὲν τοῦ δώσουμε δυνατότητα νὰ ἐπιδράσει ἐπάνω μας. Δὲν ἔχει ἐξουσία.

Ἐπίσης δὲν μπορεῖ νὰ κάνη τίποτε στὸν ἄνθρωπο, ἂν δὲν τὸ παραχωρήση ὁ Θεός, ἂν δὲν τὸ ἐπιτρέψη ὅ Θεός.

Λέει ὁ Θεὸς στὸ διάβολο γιὰ τὸν Ἰώβ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος ἄνθρωπος στὴ γῆ, τόσο καλὸς σὰν καὶ αὐτόν, ἀπεχόμενος ἀπό παντὸς πονηροῦ πράγματος, δίκαιος, ἄμεμπτος, καί, καί, καί, καί.

Καὶ τοῦ ἅπαντα ὁ διάβολος:

«Ἅ», λέει, «ὁ Ἰώβ; Ὅ Ἰώβ εἶναι καλός, διότι περιέφραξες ἐσὺ ὅλα τὰ καλά, ὅλα τὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα ἔχει. Τοῦ ἔδωσες παιδιά, ἀγόρια καὶ κορίτσια, τοῦ ἔδωσες ὑποστατικά, τοῦ ἔδωσες ζῶα, κοπάδια ὁλόκληρα, τοῦ ἔδωσες ὅλα τὰ ἀγαθά. Ἀφαίρεσέ του τὰ αὐτά καὶ τότε θὰ δοῦμε ἂν δὲν Σὲ ὑβρίση κατὰ πρόσωπο, ἂν δὲν Σὲ βλασφημήση κατὰ πρόσωπο».

Καὶ τότε, τοῦ εἶπε ὁ Θεὸς:

«Σοῦ δίνω τὴν ἄδεια, νὰ κάνης ὁτιδήποτε θέλεις στὸν Ἰώβ, μόνο δὲν θὰ πειράξης τὴ ζωὴ του, δὲν θὰ τὸν θανατώσης».

Καὶ ἔκανε ὅσα ἔκανε στὸν Ἰώβ.

Καθετί, λοιπόν, τὸ ὁποῖο κάνει ὁ διάβολος στοὺς ἀνθρώπους, τὸ κάνει κατόπιν παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ.

Διαβάστε Επίσης

Εἴτε εἶναι ἀρρώστεια αὐτό, εἴτε εἶναι συκοφαντία εἴτε εἶναι διωγμός, εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο. Καὶ στοὺς χοίρους γιὰ νὰ μπῆ ὁ διάβολος, δὲν μπῆκε πρὶν ζητήσει τὴν ἄδεια ἀπό τὸν Κύριὸ μας.

Ἄν ὁ Θεὸς ἄφηνε τελεία ἐλευθερία στὸ διάβολο, θὰ εἶχε κάψει τὸν πλανήτη ὁλόκληρο, δὲν θὰ εἶχε ἀφήσει τίποτε. Κάνει ό,τι τοῦ ἐπιτρέπει ὁ Θεός.

Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΒΙΒΛΙΑ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Back to top button