Ψυχωφελή

Το μεγαλύτερο θαύμα, πού γίνεται στον κόσμο

Να λειτουργείστε κάθε Κυριακή!

Το μεγαλύτερο θαύμα, πού γίνεται στον κόσμο, και μη ζητάτε άλλα θαύματα, γιατί τα άλλα είναι μικρά! – Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι Το Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπό αὐτό τό Μυστήριο λαμβάνουν δύναμη ὅλα τά ἄλλα Μυστήρια, ἀλλά καί κάθε ἁγιαστική πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας.

Το μεγαλύτερο θαύμα, πού γίνεται στον κόσμο

Θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τήν θεία Λειτουργία.

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς τά παιδιά Του, πού ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία Του. Καί πρέπει βέβαια ἐμεῖς νά ἀπολαμβάνουμε τό μέγα αὐτό δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ ᾽μᾶς καί νά Τόν εὐχαριστοῦμε γι᾽ αὐτό.

Χριστιανοί μου, ἀκοῦστε: Ὅλη τήν ὄμορφη πίστη μας, ὅλες τίς χάριτες τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ὅλα τά γλυκά κτυποκάρδια, πού ἔχει ἡ ζωή μέ τόν Θεό, ὅλα αὐτά καί πολλά-πολλά ἀκόμη περισσότερα, τά ἀπολαμβάνουμε στήν θεία Λειτουργία.

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι Το Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπό αὐτό τό Μυστήριο λαμβάνουν δύναμη ὅλα τά ἄλλα Μυστήρια, ἀλλά καί κάθε ἁγιαστική πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἴδατε; Ὅταν κάνουμε μνημόσυνο γιά τόν νεκρό μας, τό κάνουμε μέσα στήν θεία Λειτουργία, μαζί μέ αὐτήν.

Τό ἀνώτερο ὅμως καί ἱερώτερο, πού παίρνουμε στήν θεία Λειτουργία, εἶναι αὐτό πού θά σᾶς πῶ τώρα.

Ἀκοῦστε: Τό πιό ἱερό σημεῖο στήν θεία Λειτουργία εἶναι τότε πού ὁ ἱερεύς λέγει, «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν Σοί προσφέρομεν…». Ἡ ὥρα αὐτή εἶναι μία θεοφάνεια!

Μέ τήν εὐχή πού διαβάζει ὁ ἱερέας ἐκείνη τήν ὥρα τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μεταβάλλει τό τεμάχιο τοῦ ἄρτου, πού εἶναι στό ἅγιο Δισκάριο, καί τό κάνει Σῶμα Χριστοῦ!

Καί τό κρασί, πού εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο, τό μεταβάλλει σέ Αἷμα Χριστοῦ! Αὐτό εἶναι το μεγαλύτερο θαύμα, πού γίνεται στον κόσμο, καί μή ζητᾶτε ἄλλα θαύματα, γιατί τά ἄλλα εἶναι μικρά! Ἀλλά στήν εὐχή αὐτή πού καθαγιάζονται τά Τίμια Δῶρα, ὁ ἱερέας πάλι παρακαλεῖ τόν Θεό νά στείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα καί σέ ᾽μᾶς. Πάνω μας! «Κατάπεμψον τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον ἐφ᾽ ἡμᾶς», λέγει.

Ὥστε λοιπόν στήν θεία Λειτουργία παίρνουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα, γι᾽ αὐτό καί λέμε στό τέλος, «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».

Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, να λειτουργείστε κάθε Κυριακή. Καί ἄν τό χωριό σας δέν ἔχει ἱερέα, νά παρακαλεῖτε κάποιον νά σᾶς πηγαίνει στό γειτονικό χωριό, πού ἔχει θεία Λειτουργία.

Μή μένετε ἀλειτούργητοι. Παλαιότερα ὅταν ἔλεγαν κάποιον «ἀλειτούργητο» ἦταν αὐτό ἡ χειρότερη βρισιά γι᾽ αὐτόν!

Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πού ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι γιά νά σταθοῦμε στά πόδια μας, θά ἔρθει μέ τήν θεία Λειτουργία.

Μακαριστού Μητρ. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κυρού Ιερεμία

Μικρός Ευεργετινός

Το βιβλίο Μικρός Ευεργετινός είναι μια μικρή ανεπανάληπτη εγκυκλοπαίδεια της πνευματικής ζωής. Εκλεκτά κείμενα, σε νεοελληνική απόδοση, από τη «Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των θεοφόρων και αγίων Πατέρων» του μοναχού Παύλου Ευεργετινού (†1054).

Τα θέματα ποικίλα και ενδιαφέροντα: Η μετάνοια, η απελπισία, ο θάνατος, ο τελωνισμός των ψυχών, η μέλλουσα κρίση, ο παράδεισος, η κόλαση, οι πειρασμοί, οι αρετές και τα πάθη, η πνευματική καθοδήγηση, η πρόνοια τού Θεού, η άσκηση και η εγκράτεια, ο σαρκικός πόλεμος, η υποταγή και η υπομονή, οι λογισμοί, η προσευχή, η Θεία Κοινωνία κ.ά.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Back to top button