ΠαναγίαΨυχωφελή

Η Παναγία η Γλυκοφιλούσα και η Ελλάδα

Βρισκόμαστε και εμείς ως έθνος σε μεγάλη και απελπιστική φουρτούνα. Πουθενά φως και ελπίδα. Τότε είναι που αναλαμβάνει η Παναγία μας...

Η Παναγία Γλυκοφιλούσα και η Ελλάδα! Βρισκόμαστε και εμείς ως έθνος σε μεγάλη και απελπιστική φουρτούνα. Πουθενά φως και ελπίδα. Μόνο χάος! Και το πηδάλιο έχει φύγει προ πολλού από τα χέρια μας! Μα τότε είναι που αναλαμβάνει η Παναγία μας…

Η Παναγία Γλυκοφιλούσα και η Ελλάδα

«Ο Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους κ. Καλλίνικος, ερχόμενος μετά τεσσαράκοντα προσκυνητών από Αίνον, έσπευδεν ίνα προφθάση εις την Μονήν προ της εορτής του Θείου Ευαγγελισμού και του Πάσχα.

Το Αγιορείτικο Θυμίαμα είναι αυθεντικό μοναστηριακό προϊόν. Φτιάχνεται με προσωπική φροντίδα & προσευχή από κελλιώτες μοναχούς.
Αγοράστε το μοναδικό Αγιορείτικο Μοσχοθυμίαμα εδώ.

Ευρισκομένων δέ αυτών αναμέσον Λήμνου και Ίμβρου, ηγέρθη τήν νύκτα άνεμος σφοδρός, και τρικυμία μεγάλη και τοσαύτη, ώστε απελπίσθησαν άπαντες οι εν τω πλοίω και επερίμεναν αφεύκτως τόν θάνατον, οδυρόμενοι γοερώς.

Ο δε Προηγούμενος κ. Καλλίνικος ελυπείτο μέν πλέον των άλλων, δεν απηλπίσθη δέ, αλλ’ επαρηγόρει απαντάς, παρακαλών αυτούς να έχωσι θάρρος εις την Κυρίαν Θεοτόκον την Γλυκοφιλούσα, καθότι από μεγάλους κινδύνους και ανάγκας πολλάκις άβλαβη αυτόν εφύλαξε.

Και το μεν πλοίον εφέρετο υπό της βίας του ανέμου, και επλησίαζε εις τόπον τινά τραχύτατον και επικίνδυνον λίαν, Καραγάτζι καλούμενον, και εάν ήθελεν εξώσει εκεί το πλοίον ο άνεμος, εξάπαντος έμελλον να πνιγώσιν άπαντες.

Αλλ’ ή Θεοτόκος τί οικονόμησεν;

Τό πηδάλιον του πλοίου έπεσε παραδόξως και εχάθη εκ των χειρών του Κυβερνήτου, το δε πλοίον κυθερνώμενον θαυμασίως υπό τής Θεοτόκου προσωρμίσθη εις αμμώδη και ακίνδυνον τόπον, και εκεί εκάθισεν επί της άμμου.

Δεν εγνώριζον δε ποσώς οι άνθρωποι πού ευρίσκοντο. Διαφαυσάσης λοιπόν της ημέρας, και ιδόντες παραδόξως ότι το πλοίον ασφαλώς εκάθισεν επί της άμμου, και το πηδάλιον όπισθεν αυτού δεδεμένον, εθαύμασαν την προμήθειαν της Θεοτόκου».

Βρισκόμαστε και εμείς ως έθνος σε μεγάλη και απελπιστική φουρτούνα. Πουθενά φως και ελπίδα. Μόνο χάος!

«Ο πλούς εν νυκτί, πυρσός ουδαμού».

Και το πηδάλιο έχει φύγει προ πολλού από τα χέρια μας! Μα τότε είναι που αναλαμβάνει η Παναγία μας. Αφού εμείς με τις δικές μας «ικανότητες» και την δική μας «άσοφη – σοφία» θα τα κάναμε ακόμη χειρότερα.

Αρκεί να βρισκόμαστε μέσα στην γλυκιά αγκαλιά της και τότε με απόλυτη σιγουριά θα μας εκβάλει σε ακύμαντο λιμάνι.

«Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις»


Εικόνα Παναγία η Γλυκοφιλούσα

Μοναδική χρυσοκέντητη εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας με μεταλλικές λεπτομέρειες. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας βρίσκεται στην Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους.

Βρείτε τη χρυσοκέντητη εικόνα εδώ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
πηγή
π.Διονύσιος Ταμπάκης - Ι.Ναός Παναγίας Ναυπλίου
Back to top button