Θεολογικός Λόγος

Για όσους θέλουν να σωθούν…

Βλέπεις μὲ ποιὸ τρόπο ἐπιδιώκει τὴ σωτηρία του, πῶς προετοιμάζει τὴν ψυχή του;

Για όσους θέλουν να σωθούν… – Γιατί αὐτὸς ποὺ βλάπτει μία ψυχή, βοηθᾶ στὸ ἔργο τῶν δαιμόνων. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ αὐτὸς ποὺ ὠφελεῖ μία ψυχή, συνεργάζεται μὲ τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους.

Ὅσοι ὅμως θέλουν νὰ σωθοῦν, δὲν προσέχουν καθόλου τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον, ἀλλὰ προσέχουν πάντοτε τὶς δικές τους ἀδυναμίες καὶ ἔτσι προκόβουν.

Σὰν ἐκεῖνον ποὺ εἶδε τὸν ἀδελφό του νὰ ἁμαρτάνει καὶ στενάζοντας βαθιὰ εἶπε: «Ἀλλοίμονό μου, γιατί σήμερα πέφτει αὐτός, ὁπωσδήποτε αὔριο θὰ πέσω ἐγώ».

Βλέπεις μὲ ποιὸ τρόπο ἐπιδιώκει τὴ σωτηρία του, πῶς προετοιμάζει τὴν ψυχή του; Πῶς κατάφερε νὰ ξεφύγει ἀμέσως ἀπὸ τὴν κατάκριση τοῦ ἀδελφοῦ του;

Γιατί, λέγοντας ὅτι «ὁπωσδήποτε θὰ ἁμαρτήσω καὶ ἐγὼ αὔριο», ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὸν ἑαυτό του νὰ ἀνησυχήσει καὶ νὰ φροντίσει γιὰ τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἐπρόκειτο δῆθεν νὰ κάνει. Καὶ μ΄ αὐτὸ τὸν τρόπο ξέφυγε τὴν κατάκριση τοῦ πλησίον.

Καὶ δὲν ἀρκέσθηκε μέχρις ἐδῶ, ἀλλὰ κατέβασε τὸν ἑαυτὸ του χαμηλότερα ἀπ΄ αὐτὸν ποὺ ἁμάρτησε, λέγοντας: «Καὶ αὐτὸς μέν μετανοεῖ γιὰ τὴν ἁμαρτία του, ἐγὼ ὅμως δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ μετανοήσω, δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ τὰ καταφέρω, δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ ἔχω τὴ δύναμη νὰ ἀλλάξω ζωή».

Για όσους θέλουν να σωθούν…

Βλέπεις τὸ φωτισμὸ τῆς θείας αὐτῆς ψυχῆς; Γιατί, ὄχι μόνο κατάφερε νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν κατάκριση τοῦ πλησίον, ἀλλὰ ἔβαλε τὸν ἑαυτὸ της πιὸ κάτω ἀπ΄ αὐτόν. Καὶ ἐμεῖς οἱ ἄθλιοι, ἐντελῶς ἀδιάκριτα, κατακρίνουμε, ἀποστρεφόμαστε, ἐξευτελίζουμε, ἂν δοῦμε ἢ ἂν ἀκούσουμε ἢ ἂν ὑποψιαστοῦμε κάτι.

Καὶ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν σταματᾶμε μέχρι τὴ ζημιὰ ποὺ κάνουμε στὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ συναντᾶμε καὶ ἄλλον ἀδελφὸ καὶ ἀμέσως τοῦ λέμε: «Αὐτὸ καὶ αὐτὸ ἔγινε». Καὶ τοῦ κάνουμε κακό, βάζοντας στὴν καρδιὰ του ἁμαρτίες.

Διαβάστε Επίσης

Καὶ δὲν φοβόμαστε τὸν προφήτη Ἀββακοὺμ ποὺ εἶπε: «Ἀλλοίμονο σ΄ ἐκεῖνον ποὺ ποτίζει τὸν ἀδελφό του μὲ κρασὶ ποὺ θολώνει τὸ μυαλὸ» (Ἀβ. 2, 15). Ἀλλά, ἐνῶ κάνουμε διαβολικὸ ἔργο, δὲν ἀνησυχοῦμε κιόλας. Γιατί, τί ἄλλο ἔχει νὰ κάνει ὁ διάβολος ἀπὸ τὸ νὰ ταράζει καὶ νὰ βλάπτει;

Καὶ γινόμαστε…συνεργάτες τῶν δαιμόνων καὶ γιὰ τὴ δική μας καταστροφὴ καὶ γιὰ τοῦ πλησίον. Γιατί αὐτὸς ποὺ βλάπτει μία ψυχή, βοηθᾶ στὸ ἔργο τῶν δαιμόνων. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ αὐτὸς ποὺ ὠφελεῖ μία ψυχή, συνεργάζεται μὲ τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους.

Αββά Δωροθέου


Πως θα σωθούμε; – Πνευματικός Οδηγός

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στις αμαρτίες και τα πάθη, στις θλίψεις και τη ματαιότητα του κόσμου. Το δεύτερο, στη σχέση μας με το Θεό, τον πλησίον και τον εαυτό μας, στη νηστεία και την προσευχή, στην εξομολόγηση και τη θεία κοινωνία, στη μνήμη του θανάτου, στον παράδεισο και την κόλαση.

Βρείτε εδώ τον οδηγό Σωτηρίας


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Back to top button