Θεολογικός Λόγος

Άκουσε τον Θεό

Κάθε εντολή του Θεού, είναι δοσμένη για να μας εξασφαλίσει την αιώνια Ζωή

Τι κάνει να μας φαίνονται βαρειές οι εντολές του Κυρίου; Άκουσε τον Θεό στις εντολές Του, για να σε ακούσει και Εκείνος στις προσευχές σου. Εσύ φρόντισε να εκτελείς τις εντολές Του και Εκείνος θα φροντίσει για τις ανάγκες σου.

Άκουσε τον Θεό

Απ’ αυτή τη ζωή κανείς γεύεται σε κάποιο βαθμό την κόλαση ή τον παράδεισο, ανάλογα με το αν ζει ή όχι, σύμφωνα με τις εντολές και το θέλημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος με την τήρηση των εντολών του Θεού πλησιάζει ξανά στον Θεό, ντύνεται και πάλι την Θεία Χάρη, οπότε επανέρχεται στην κατάσταση που είχε προ της πτώσεως και τα ζώα τον αναγνωρίζουν για αφεντικό τους. (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνο αυτός. Όταν όμως κάτι αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου, γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος, για να παιδαγωγηθεί… (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Δεν είναι, ότι ο Θεός έχει ανάγκη να κάνουμε το θέλημά Του. Εμείς έχουμε ανάγκη να κάνουμε το θέλημα του Θεού, για να ελευθερωθούμε από τον παλαιό μας άνθρωπο. Όλος ο αγώνας του πιστού πρέπει να έχει στόχο την ακριβή τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο άνθρωπος κοιτάζει πως να γίνει το θέλημα του Θεού, τότε πλησιάζει στον Θεό και τότε, χωρίς να ζητάει λαμβάνει την Θεία Χάρη. Παίρνει δηλαδή απευθείας από την πηγή. (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Στον καθένα που εργάζεται με συναίσθηση την πνευματική εργασία των εντολών του Θεού, χωρίς αμφιβολία γίνεται αναλόγως και η απόκτηση των πνευματικών καρπών, ως αποτέλεσμα της επίμονης εργασίας τους. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)

Αν κάποιος λέει ότι δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να τηρήσει όλες τις εντολές, πρέπει να ξέρει, ότι διαβάλλει το Θεό και Τον κατακρίνει, ότι μας διέταξε αδύνατα πράγματα! (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)

Εκείνοι που προτιμούν σε κάτι τους γονείς τους από την εντολή του Θεού, δεν έχουν πίστη στο Χριστό, και οπωσδήποτε καταδικάζονται από τη συνείδησή τους. Γνώρισμα των πιστών είναι να μην παραβαίνουν σε τίποτε απολύτως την εντολή του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)

Η ακριβής τήρηση των εντολών διδάσκει στους ανθρώπους, πόσο αδύναμοι είναι. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)

Διαβάστε Επίσης

Ο καθένας που με την παράβαση των εντολών ανθίσταται και πολεμά τον Θεό, αυτός ακόμη και αν κάνει όλους να ειρηνεύσουν μεταξύ τους, είναι εχθρός του Θεού, επειδή αυτό που κάνει, την συμφιλίωση δηλαδή, δεν το κάνει όπως αρέσει στον Θεό. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)

Να ξέρουμε, ότι όσο βρισκόμαστε στην αμαρτία, δηλαδή στην παράβαση των Θείων εντολών του Χριστού, του Θεού, ακόμη και αν διαβάζουμε όλες τις προσευχές των Οσίων, τα τροπάρια, τα κοντάκια και τους κανόνες κάθε μέρα και κάθε ώρα, δεν θα καταφέρουμε με αυτό τίποτα. Επειδή ο ίδιος ο Κύριος, ο Χριστός, σαν με μομφή και παράπονο, λέγει σε εμάς: «Τί δε με καλείτε Κύριε, Κύριε, και ου ποιείτε α λέγω;», δηλαδή όσο ζείτε παραβαίνοντας τις εντολές Μου, μέχρι τότε μάταια με καλείτε με πολλές και πολύωρες προσευχές. Μία μόνον υπάρχει ευχάριστη σ’ Αυτόν προσευχή: είναι η έμπρακτη προσευχή, που συνίσταται στο να απομακρυνθούμε με όλη τη ψυχή μας δια παντός από κάθε παράβαση των Αγίων εντολών Του και να στερεωθούμε με αυτό στο φόβο Του εκτελώντας κάθε δίκαιο έργο με πνευματική χαρά και ειλικρινή αγάπη. (Άγιος Μάξιμος ο Γραικός)

Κάθε εντολή του Θεού, είναι δοσμένη για να μας εξασφαλίσει την αιώνια Ζωή. (Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής)

Άκουσε τον Θεό στις εντολές Του, για να σε ακούσει και Εκείνος στις προσευχές σου. Εσύ φρόντισε να εκτελείς τις εντολές Του και Εκείνος θα φροντίσει για τις ανάγκες σου. Γιατί τίποτα άλλο δεν ζητά ο Χριστός από σένα, παρά μόνο να Τον αγαπάς και να εκτελείς τις εντολές Του. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Κανένα από τα παραγγέλματα του Κυρίου δεν είναι ούτε φορτικό, ούτε και βαρύ, αλλά είναι όλα τόσο εύκολα και εφαρμόσιμα, ώστε αν προσφέρουμε μόνο γνήσια προαίρεση, θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε, ακόμη και αν είμαστε υπεύθυνοι μυρίων αμαρτημάτων… (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Όπως το πουλάκι που θα πιαστεί στην παγίδα, έστω και αν συλληφθεί μόνο από ένα πόδι του, ολόκληρο το σώμα του πιάνεται, έτσι και όποιος τηρεί όλο το Νόμο εκτός από μία εντολή, είναι ένοχος όλου του Νόμου. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Το μέλι είναι από την φύση του γλυκό και ευχάριστο. Στους ασθενείς όμως, φαίνεται πικρό και αηδιαστικό, όχι βέβαια εξαιτίας του, αλλά εξαιτίας της αρρώστιάς τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Νόμο του Θεού. Αν φαίνεται φορτικός, αυτό δεν οφείλεται στην δική του φύση, αλλά στην δική μας αμέλεια. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Τί κάνει να μας φαίνονται βαρειές οι εντολές του Κυρίου; Η ραθυμία (ακηδία) μας. Όπως αν δείχνουμε προθυμία, θα μας φαίνονται και τα βαρειά ελαφριά, έτσι και αν δείχνουμε ραθυμία και τα ελαφριά θα μας φανούν δύσκολα. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Όπως στην κιθάρα δεν φτάνει να παίζει κανείς το τραγούδι μόνο με μια χορδή, αλλά πρέπει να περνά σε όλες με τον πρέποντα ρυθμό, έτσι και με την αρετή της ψυχής δεν είναι αρκετός για την σωτηρία μας ένας νόμος, αλλά πρέπει να τους φυλάγουμε όλους με προσοχή. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Να επιδιώκουμε να εφαρμόζουμε τα προστάγματα των Θείων Εντολών και να τις αγαπούμε, όχι εξαιτίας του μισθού που μας επιφυλάσσεται απ’ αυτές, αλλά εξαιτίας Εκείνου που τις θέσπισε. Ν’ ασκούμε την αρετή με ευχαρίστηση και όχι εξαιτίας του φόβου και της απειλής της κολάσεως, ούτε εξαιτίας της επαγγελίας της Ουράνιας Βασιλείας, αλλά προς χάρη Εκείνου που τις νομοθέτησε. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Παραδοσιακό Θυμίαμα – Ιερό Κελί Αγίου Ελευθερίου Αγίου Όρους

Παραδοσιακό αγιορείτικο μοσχοθυμίαμα, υψηλής ποιότητας, σε ποικιλία αρωμάτων από τους πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ελευθερίου. Οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ελευθερίου Αγίου Όρους φτιάχνουν το θυμίαμα σύμφωνα με την παραδοσιακή αυθεντική αγιορείτικη συνταγή χωρίς μηχανικές μεθόδους.

Βρείτε εδώ


Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Back to top button